Skeelercup

 

Reglementen

Inschrijving

  • PDF

00. inleiding

Van kracht zijn de reglementen welke zijn vastgelegd door de KNSB. Op de site van de KNSB kunt u de meest recente versie downloaden.  Voor onze competitie zijn de onderstaande "specifieke bepalingen" van kracht.

01. Aanmelden - Inschrijven wedstrijden voor Inline Skate licentiehouders
1. inschrijven voor de hele competitie:
a.  uitsluitend via de inschrijfmodule op schaatsen.nl. Per I-deal betaling maakt u,  het gehele bedrag ad € 35,00 over voor de gehele competitie.
b. iedere wedstrijd waaraan wordt deelgenomen aan de Oomssport Skeelercup dient men zich ook via de inschrijfmodule op schaatsen.nl aan te melden. Dit kan van 3 weken van te voren tot 24 uur voor de betreffende wedstrijd.

2. vergeten aan te melden en toch meedoen? (na-inschrijving)
Wij houden de online inschrijving zo lang als mogelijk open, tot ca 10 uur op de wedstrijddag. Mocht u onverhoopt toch zjn vergeten om zich aan te melden kunt u gewoon toch meedoen. Indien zich dit herhaaldelijk gebeurt kunnen wij een administratieve sactie opleggen. (€ 5,00 boete per keer)

3. Er word geen geldrestitutie gedaan als men besluit na bv 2 wedstrijden alsnog de gehele competitie te starten, u betaald dan de normale inschrijf gelden van 35 euro.

4. niet ingeschreven / niet aangemeld. (bij-inschrijving)
Wij kunnen het ons voorstellen dat u slechts enkele wedstrijden aan de Oomssport Skeelercup mee kunt of wilt doen. In dit geval kunt u zich online via schaatsen.nl inschrijven. Inschrijven voor een enkele wedstrijd kost € 7,50 per deelname.
U kunt ook tot 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd ter plekke inschrijven. U moet wel aantonen dat u over een geldige KNSB wedstrijdlicentie beschikt. Kunt u dit niet dan kunt u uitsluitend deelnemen met een zgn "daglicentie". zie onderstaand punt 02.
 

02. Deelname mogelijkheden voor NIET Inline Skate licentiehouders:
4. Met een zgn "daglicentie" bestaat er de mogelijkheid voor "niet licentiehouders" om maximaal 3 keer in één seizoen (geld dus ook voor andere regio competities) aan een inline skate wedstrijd deel te nemen.
Hiervoor dient u op de wedstrijddag tot maximaal een half uur voor de start van de betreffende wedstrijd bij het inschrijfbureau / inschrijftafel op de locatie een KNSB daglicentie te kopen van € 7,50. Tevens dient men het bedrag onder punt 3. € 7,50 inschrijfgeld te betalen.
De kosten voor de daglicentie zijn tgv de KNSB (verzekering e.d.) Het inschrijfgeld is voor de organisatie ter dekking van de organisatie/administratie kosten.

 

Afmeldingen

  • PDF

08. Afmelden
Nu kan het natuurlijk gebeuren dat u, om wat voor reden dan ook, verhinderd bent.
Neem in dit geval dan ook even de moeite om u af te melden. Dit kan door simpel op de website via de inschrijfmodule op schaatsen.nl uw aanmelding ongedaan te maken. Dit kan tot 24 uur voor de wedstrijd.
Van 24 uur voor de wedstrijd tot 24 uur na de wedstrijd kunt zich ook nog afmelden via een e-mail. (maak bij voorkeur gebruik van het contactformulier op deze website)

Catergorie├źn

  • PDF

03. Categorieën
Deelname aan de Oomssport Skeelercup staat open voor de categorieën:

HSAHSJ: geboren in 1980 t/m 2001
DSA + DSJ: geboren in 1980 t/m 2001
HJA + HJB: geboren in 2002 t/m 2002  
DJA + DJB: geboren in 2005 t/m 2005
M40: geboren in 1979 en eerder
M50: geboren in 1969 en eerder
M60: geboren in 1959 en eerder
Dames Masters: geboren in 1984 en eerder *1)
*1) wijkt af van reglementen KNSB  

04. Klassementen
De volgende klassementen worden bijgehouden:
1. Heren Senioren = HSA+HSJ
2. Dames Senioren = DSA+DSJ
3. Jongens Junioren = HJA + HJB
4. Meisjes Junioren = DJA + DJB
5. Masters 40 = M40
6. Masters 50 = M50
7. Masters 60 = M60
8. Dames Masters 35+ = DM

09. Startgroepen
Een aantal wedstrijden zullen in twee startgroepen worden verreden:
Startgroep 1 = Heren Senioren–Dames Senioren -Jongens Junioren - Meisjes Junioren
Startgroep 2 = Masters 40 - 50 en 60 en Dames Masters
Wedstrijden over langere afstanden / tijd kunnen in één startgroep met alle categorieën verreden worden. Dit wordt bij de aankondiging van de wedstrijd vermeld.

Regels

  • PDF

10. Been- en rugnummer
Het is uitsluitend toegestaan om met het been- en rugnummer te starten waarmee u in de KNSB database bent geregistreerd. Of een nummer beschikbaar gesteld door de organisatie.

11. Transponders
Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een op zijn naam geregistreerde en goed werkende transponder.
Geen, of geen goed werkende, transponder betekend NIET IN DE UISLAG!
Na iedere wedstrijd zullen wij aangeven welke deelnemers een "bijna-leeg transponder" hebben.

12. Presentielijst
Tot 30 minuten voor aanvang van de betreffende wedstrijd dient de presentielijst getekend te worden. Controleer bij het tekenen van de presentielijst uw gegevens. Beennumer, Naam, Transpondernummer.

13. Reglementen
Van kracht is het Algemeen wedstrijdreglementen van de Sectie Inline Skaten KNSB.
Kijk op www.knsb.nl voor de actuele versie van de reglementen.

Klassementspunten

  • PDF

14. Puntentelling.
Iedere gestarte deelnemer krijgt één klassementspunt voor deelname.

15. Puntenschema
Per startgroep wordt eerst een “overall” uitslag opgemaakt.
Deze uitslag wordt later per categorie uitgesplitst.
Voor alle categorieën wordt hetzelfde puntenschema toepast.
1e 15,1 pnt
2e 12 pnt
3e 10 pnt
4e  8 pnt
5e  6 pnt
6e  5 pnt
7e  4 pnt
8e  3 pnt
9e  2 pnt
10e 1 pnt

Punten in dit schema zijn exclusief het extra klassementspunt voor deelname.

16. Junioren Jongens en Meisjes
Voor alle categorieën geldt:
Om in aanmerking te komen voor de klassementspunten dient de wedstrijd reglementair te worden uitgereden.
Deze regel geldt NIET voor de categorieën Jongens- en Meisjes Junioren. Indien zij voortijdig de wedstrijd stoppen worden zij geklasseerd op de gereden afstand.
Alle gestarte deelnemers krijgen wel het extra klassementspunt (zie punt 14.) voor deelname, ongeacht of de wedstrijd reglementair wel of niet wordt uitgereden.

17. Afhalen prijzen
Gewonnen prijzen dienen persoonlijk na afloop (ca 30 min) van de wedstrijd afgehaald te worden. Eventueel kunnen deze ook nog de eerst volgende wedstrijd afgehaald worden.
Alle prijzen worden uitgekeerd in de vorm tegoedbonnen, te besteden bij onze sponsor: Oomssport Skates & Skeelers.

 

Prijzenschema

  • PDF

05. Dagprijzenschema
Alle categorieën
1e € 10,00
2e € 8,00
3e € 6,00
4e € 5,00
5e € 5,00


06. Premiesprints
per startgroep is er 2x een premiesprint
1e € 7,00
2e € 5,00
3e € 3,00
4e € 2,00
5e € 2,00

07. Bloemen
Iedere wedstrijd worden de nummers 1, 2 en 3 in de overall uitslag gehuldigd, zij ontvangen een bos bloemen. Ook de nummers één van de categorieën welke niet bij de eerste 3 in de overall uitslag zijn geëindigd worden bij de huldiging naar voren geroepen en ontvangen ook een bos bloemen.

Eindklassementen

  • PDF

18. Eindklassement 
Er zijn bekers voor beschikbaar voor de nummers één, twee en drie in iedere categorie.

You are here Specifieke bepalingen