Reglementen

inleiding

Van kracht zijn de reglementen welke zijn vastgelegd door de KNSB. Op de site van de KNSB kunt u de meest recente versie downloaden.  Voor onze competitie zijn de onderstaande “specifieke bepalingen” van kracht.

 1. Aanmelden – Inschrijven wedstrijden voor Inline Skate licentiehouders
  1. inschrijven voor de hele competitie:
  a.  uitsluitend via de inschrijfmodule op schaatsen.nl. Per I-deal betaling maakt u,  het gehele bedrag ad € 50,00 over voor de gehele competitie.
  b. iedere wedstrijd waaraan wordt deelgenomen aan de Oomssport Skeelercup dient men zich ook via de inschrijfmodule op schaatsen.nl aan te melden. Dit kan van 3 weken van te voren tot 24 uur voor de betreffende wedstrijd.
  2. vergeten aan te melden en toch meedoen? (na-inschrijving)
  Wij houden de online inschrijving zo lang als mogelijk open, tot ca 10 uur op de wedstrijddag. Mocht u onverhoopt toch zijn vergeten om zich aan te melden kunt u gewoon toch meedoen. Indien zich dit herhaaldelijk gebeurt kunnen wij een administratieve sanctie opleggen. (€ 5,00 boete per keer).
  3. Er word geen geldrestitutie gedaan als men besluit na bv 2 wedstrijden alsnog de gehele competitie te starten, u betaald dan de normale inschrijf gelden van 50 euro.
  4. niet ingeschreven / niet aangemeld.
  Wij kunnen ons voorstellen dat u slechts enkele wedstrijden aan de Oomssport Skeelercup mee kunt of wilt doen. In dit geval kunt u zich ook online via schaatsen.nl inschrijven. Inschrijven voor een enkele wedstrijd kost € 10,00 per deelname.
  5. bijschrijven op wedstrijddag.
  U kunt ook tot 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd ter plekke inschrijven. U moet wel aantonen dat u over een geldige KNSB wedstrijdlicentie beschikt. Kunt u dit niet dan kunt u uitsluitend deelnemen met een zgn “daglicentie”. zie onderstaand punt 02.
 2. Deelname mogelijkheden voor NIET Inline Skate licentiehouders:
  Met een zgn “daglicentie” bestaat er de mogelijkheid voor “niet licentiehouders” om maximaal 3 keer in één seizoen (geld dus ook voor andere regio competities) aan een inline skate wedstrijd deel te nemen.
  Hiervoor dient u op de wedstrijddag tot maximaal een half uur voor de start van de betreffende wedstrijd bij het inschrijfbureau / inschrijftafel op de locatie een KNSB daglicentie te kopen van € 7,50. Tevens dient men het bedrag onder punt 4. € 10,00 inschrijfgeld te betalen.
  De kosten voor de daglicentie zijn tgv de KNSB (verzekering e.d.) Het inschrijfgeld is voor de organisatie ter dekking van de organisatie/administratie kosten.
 3. Categorieën
  Deelname aan de Oomssport Skeelercup staat open voor de categorieën:
  HSA: geboren in 2003 en eerder
  DSA: geboren in 2003 en eerder
  HJA: geboren in 2004 en 2005
  DJA: geboren in 2004 en 2005
  HJB: geboren in 2006 en 2007
  DJB: geboren in 2006 en 2007
  M40: geboren in 1982 en eerder
  M50: geboren in 1972 en eerder
  M60: geboren in 1962 en eerder
  Dames Masters: geboren in 1987 en eerder *1)
  *1) wijkt af van reglementen KNSB
 4. Klassementen
  De volgende klassementen worden bijgehouden:
  1. Heren Senioren = HSA
  2. Dames Senioren = DSA
  3. Jongens Junioren = HJA + HJB
  4. Meisjes Junioren = DJA + DJB
  5. Masters 40 = M40
  6. Masters 50 = M50
  7. Masters 60 = M60
  8. Dames Masters 35+ = DM
 5. Dagprijzenschema
  Alle categorieën
  1e € 10,00
  2e € 8,00
  3e € 6,00
  4e € 5,00
  5e € 5,00
 6. Premiesprints
  per startgroep is er 2x een premiesprint
  1e € 7,00
  2e € 5,00
  3e € 3,00
  4e € 2,00
  5e € 2,00
 7. Bloemen
  Iedere wedstrijd worden de nummers 1, 2 en 3 in de overall uitslag gehuldigd, zij ontvangen een bos bloemen. Ook de nummers één van de categorieën welke niet bij de eerste 3 in de overall uitslag zijn geëindigd worden bij de huldiging naar voren geroepen en ontvangen ook een bos bloemen.
 8. Afmelden
  Nu kan het natuurlijk gebeuren dat u, om wat voor reden dan ook, verhinderd bent.
  Neem in dit geval dan ook even de moeite om u af te melden. Dit kan door simpel op de website via de inschrijfmodule op schaatsen.nl uw aanmelding ongedaan te maken. Dit kan tot 24 uur voor de wedstrijd.
  Van 24 uur voor de wedstrijd tot 24 uur na de wedstrijd kunt zich ook nog afmelden via een e-mail. (maak bij voorkeur gebruik van het contactformulier op deze website)
 9. Startgroepen
  Een aantal wedstrijden zullen in twee startgroepen worden verreden:

  Startgroep 1 = Heren Senioren–Dames Senioren -Jongens Junioren – Meisjes Junioren
  Startgroep 2 = Masters 40 – 50 en 60 en Dames Masters
  Wedstrijden over langere afstanden / tijd kunnen in één startgroep met alle categorieën verreden worden. Dit wordt bij de aankondiging van de wedstrijd vermeld.
 10. Been- en rugnummer
  Het is uitsluitend toegestaan om met het been- en rugnummer te starten waarmee u in de KNSB database bent geregistreerd. Of een nummer beschikbaar gesteld door de organisatie.
 11. Transponders
  Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een op zijn naam geregistreerde en goed werkende transponder.
  Geen, of geen goed werkende, transponder betekend NIET IN DE UISLAG!
  Na iedere wedstrijd zullen wij aangeven welke deelnemers een “bijna-leeg transponder” hebben.
 12. Presentielijst
  Tot 30 minuten voor aanvang van de betreffende wedstrijd dient de presentielijst getekend te worden. Controleer bij het tekenen van de presentielijst uw gegevens. Beennummer, Categorie, Naam, Transpondernummer.
 13. Reglementen
  Van kracht is het Algemeen wedstrijdreglementen van de Sectie Inline Skaten KNSB.
  Kijk op www.knsb.nlvoor de actuele versie van de reglementen.
 14. Puntentelling.
  Iedere gestarte deelnemer krijgt één klassementspunt voor deelname.
 15. Puntenschema
  Per startgroep wordt eerst een “overall” uitslag opgemaakt.
  Deze uitslag wordt later per categorie uitgesplitst.
  Voor alle categorieën wordt hetzelfde puntenschema toepast.
  1e 15,1 pnt
  2e 12 pnt
  3e 10 pnt
  4e  8 pnt
  5e  6 pnt
  6e  5 pnt
  7e  4 pnt
  8e  3 pnt
  9e  2 pnt
  10e 1 pnt

  Punten in dit schema zijn exclusief het extra klassementspunt voor deelname.
 16. Junioren Jongens en Meisjes
  Voor alle categorieën geldt:
  Om in aanmerking te komen voor de klassementspunten dient de wedstrijd reglementair te worden uitgereden.
  Deze regel geldt NIET voor de categorieën Jongens- en Meisjes Junioren. Indien zij voortijdig de wedstrijd stoppen worden zij geklasseerd op de gereden afstand.
  Alle gestarte deelnemers krijgen wel het extra klassementspunt (zie punt 14.) voor deelname, ongeacht of de wedstrijd reglementair wel of niet wordt uitgereden.
 17. Afhalen prijzen
  Gewonnen prijzen dienen persoonlijk na afloop (ca 30 min) van de wedstrijd afgehaald te worden. Eventueel kunnen deze ook nog de eerst volgende wedstrijd afgehaald worden.
  Alle prijzen worden uitgekeerd in de vorm tegoedbonnen, te besteden bij onze sponsor: Oomssport Skates & Skeelers.
 18. Eindklassement
  Er zijn bekers voor beschikbaar voor de nummers één, twee en drie in iedere categorie.