Op naar het nieuwe seizoen

Het seizoen 2012 is nog maar amper ten einde of er moet al nagedacht worden over het seizoen dat komen gaat. In het voorjaar van 2013 gaan alle remmen weer los en voor het zover is moet het een en ander op de rit gezet worden zo ook zullen nieuwe ideeën verder uitgewerkt moeten worden. Wij vragen u om ons een duwtje in de goede richting te geven. Er spelen 2 zaken het nieuwe seizoen.
Ten eerste onze wedstrijden, moeten wij iets veranderen.
Ten tweede moet het kader worden uitgebreid.

Wijzigingen seizoen 2013

Begin van dit seizoen hebben wij al aangegeven dat wij de categorieën onder de loep gaan nemen. Wij als RTC hebben hierover al een moeizame discussie gevoerd en willen nu de deelnemers aan het woord laten. Ons voorstel is:

  • Dames 1 en Dames 2 samenvoegen tot 1 klassement
  • C1 en C2 ook samenvoegen tot 1 klassement
  • M60 samenvoegen met M50

Dit zijn categorieën waar de deelnemers aantallen laag zijn.

Ter compensatie houden wij de bloemenhulde voor de nrs 1 in iedere categorie in ere. Dus de 1e bij D1; de 1e bij de D2; de eerste bij de C1; de nummer 1 bij C2 etc. gaan met een bosje bloemen naar huis. Met de cadetten en Junioren gaan wij volgend jaar gewoon door, dit is ons prima bevallen, misschien enkele kleine aanpassingen.

Voor alle duidelijkheid, het is een voorstel. Uitgangspunt van ons is dat iedereen met plezier aan onze wedstrijden deelneemt.
Afhankelijk van de reacties kunnen de plannen nog bijgestuurd worden. Via “geef commentaar” of contact in de menubalk bovenaan kunt u reageren.

Uitbreiding kader

De RTC is op volle oorlogssterkte, met zn vieren kunnen wij de zaken rond de Oomssport Skeelercup wedstrijden prima hendelen. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het “inline Skate” op gewestelijk (Zuid Holland) niveau willen gaan behartigen. Na de fusie tussen de SBN en de KNSB zijn ook de gewesten wakker geschud. Veel schaatsverenigingen hebben het inline skaten als trainings- en wedstrijd vorm ontdekt. Kort samengevat: de RTC houd zich uitsluitend bezig met het organiseren van wedstrijden. De nieuw op te richten GTC zal zich met alle andere zaken rond het skaten in Zuid Holland bezig gaan houden. Te denken valt aan een gewestelijke jeugd competitie, centrale selectie trainingen, organisatie van gewestelijke kampioenschappen baan en weg.

Indien u geïnteresseerd bent, of meer informatie wenst neem dan via het contactformulier contact met ons op.