Skate- en skeelerplezier in Midden-Delfland

Skate- en skeelerplezier in Midden-Delfland, wat vind jij van de nieuwe tracés?

Beste skater/skeeleraar,
Het Recreatieschap Midden-Delfland zal in 2013 een netwerk met goede en aantrekkelijke skeelerroutes in en om Midden-Delfland aanleggen. Door de conditie van wegen te verbeteren (beter asfalt), maatregelen te nemen bij lastige punten voor skeelerars, bewegwijzering aan te brengen en routekaarten uit te brengen wordt het netwerk aangelegd.
Jouw mening telt!

Reageer voor 12 maart a.s!
Kijk op: www.recreatiezuidholland.nl/content/nieuws_details.asp?menu=0060000_000597_000000_000000