Twee voor twaalf!

Wij hebben het al eerder gememoreerd:  “Onze organisatie is op zoek naar uitbreiding”. Tot op heden hebben onze verzoeken niet het gewenste resultaat opgeleverd. Wellicht hebben wij niet genoeg ons best gedaan om dit doel te bereiken. Wel kregen wij veel reacties van: “Het zou zonde zijn als jullie ermee stoppen.” Hieruit concluderen wij dat het wel leeft onder onze deelnemers.

Zoals de zaken er nu voor staan zal de stekker eruit getrokken moeten worden. Maar wij geven ons nog niet gewonnen. Medio december gaan wij daar een definitief besluit over nemen. Tot die tijd kunnen vrijwilligers zich aanmelden. Om u een beeld te geven van waar behoefte aan is hebben wij in onderstaand overzicht de taken waarvoor uitbreiding / ondersteuning kort toegelicht is waarbij wij opmerken dat invulling van het inschrijfbureau prioriteit heeft.
1. Inschrijfbureau
het bemannen van het inschrijfbureau voor de wedstrijden en de administratieve afhandeling van de wedstrijden.
het vervaardigen / uitdraaien van de inschrijf/tekenlijsten
afwikkeling van de daglicenties met de KNSB
bijhouden van de kas, o.a. inschrijfgelden van de deelnemers.
2. Website
Onze website is inmiddels verouderd, de site verliest aan functionaliteit en is nodig aan een renovatie toe. Wij zoeken iemand met voldoende kennis over deze materie zodat een eventuele doorstart van de organisatie gepaard gaat met een nieuwe website.
Ook willen wij de mogelijkheden bekijken om meer gebruik te maken van de zgn. social media.
3. Public Relations
Een lang gekoesterde wens van ons, iemand de PR rond de wedstrijden op zich neemt. Iemand die zorgt dat de wedstrijden in de regionale media aangekondigd worden en na afloop zorgt voor een verslag en een uitslag naar deze media.
De verslagen zullen uiteraard ook op onze site geplaatst worden, evt met foto’s.

Dit zijn in grote lijnen de functies waarvoor wij uitbreiding zoeken. Het hoeven uiteraard geen actieve wedstrijdrijders te zijn. Kijk / informeer eens in uw naaste omgeving of er iemand met voldoende vrije tijd is en die het nog leuk vindt ook. De beloning is niet in geld uit te drukken de waardering is des te groter.
Het is uiteraard mogelijk om bovengenoemde taken met meerdere personen te vervullen.

Wij maken gebruik van een zgn jaarplanning, een soort draaiboek met daarin de taken die gedaan moeten en door wie en wanneer in het jaar. Desgewenst sturen wij u deze digitaal toe.

Graag zien wij uw reactie voor 5 december 2015 per e-mail aan: info@skeelercup.nl . Wij proberen dan nog voor de kerst een bijeenkomst te plannen met alle oude en nieuwe betrokken personen van de Oomssport Skeelercup.

Hoewel het al bijna winter gaat worden hopen wij dat u ons niet in kou laat staan.

Namens de Organisatie
Nico, Rob, Kees en Gé