MasterSkating.NL: de belangvereniging voor alle Masters Marathon en Inline Skaten

Voor wie het nog niet wist: de Masters hebben tegenwoordig een eigen officiële belangenvereniging, MasterSkating Nederland. De vereniging is op 12 april opgericht met als algemeen doel het behoud en de versterking van het georganiseerde marathonschaatsen en inline-skaten voor masters (op alle niveaus).

De vereniging wil dit doel onder meer bereiken door een structureel overleg met de KNSB en wedstrijdorganisaties, waarmee al diverse besprekingen hebben plaatsgevonden. Daarbij denkt de vereniging een duidelijke toegevoegde waarde te kunnen leveren doordat zij op een gestructureerde transparante en democratische wijze de schakel kan zijn tussen sporters enerzijds en KNSB en wedstrijdorganisaties anderzijds. Zo kunnen deze organisaties worden ondersteund en geadviseerd bij hun beleid en uitvoering met de kennis, ervaring en dienstverlening vanuit de vereniging. Daarnaast zullen via de eigen website www.MasterSkating.nl  de masters zowel in de zomer als in de winter zoveel mogelijk onder de aandacht worden gebracht.

De vereniging telt momenteel al circa 60 leden en dat groeit gestaag. Leden krijgen regelmatig de mogelijkheid om hun mening te geven, waarvan de uitkomst dan weer wordt meegenomen in het bestuurlijke overleg. Hiermee krijgen de de sporters/licentiehouders dus ook een veel directere inbreng in beleid en uitvoering in hun eigen tak van sport. Daarnaast worden leden zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de vereniging en bijzondere nieuwtjes.
Opgeven als lid kan via de site www.MasterSkating.nlNadere informatie over de doelstellingen en dergelijke is daar ook te vinden.